مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22148 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

هرگاه سوار ماشين مي شوم سريعا آلت تناسلي ام نعوظ مي كند تا جايي كه گاهي مجبور به استمنا مي شوم؟
سعي كنيد لباس هاي زير شما تنگ نباشد، حتي شلوار شما هم مقداري جادار باشد كه هنگام نشستن به آلت تناسلي شما فشار نياورد. سعي كنيد با آلت تناسلي خود دست ورزي نكنيد. قبل از سوار شدن حتماً دستشويي برويد و در بين راه نيز هر جا كه ماشين ايستاد دستشويي برويد و هيچگاه نگذاريد ادرار شما آن قدر جمع شود كه فشار بياورد. همانطور كه گفته شد براي درد و سوزشي كه در آلت تناسلي خود احساس مي كنيد حتماً به پزشك مراجعه كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.