مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22177 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

زهد چيست و چگونه بدست مي آيد؟
تعريف زهد: امام علي(ع) مي فرمايند: {Hالزهد كله في كلمتين في القرآن، قال الله تعالي: {/B«لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلي ما فاتَكُمْ...»{w1-5w}{I57:23I}/} فمن لم يأس علي الماضي و لم يفرح بالآتي فهو الزاهد.H}: {Mهمه (مفهوم) زهد در دو كلمه قرآن آمده است خداي تعالي مي فرمايد: «نسبت به آنچه كه از دست مي دهيد تأسف (قلبي) نخوريد...» پس كسي كه بر گذشته از دست رفته تأسف نخورد و بر به دست آمده در آينده خوشحال نشد او زاهد است M}»، {V(ترجمه ميزان الحكمة، ج 5، ر 7695)V}. بنابراين زهد يعني بي رغبتي دل نسبت به رفت و آمد متاع دنيوي نه يعني مال و دارايي نداشتن. امّا راه بدست آوردن زهد: زهد واقعي كه كار دل است بسيار بلند و بالاست كه سال ها رياضت مي طلبد تا بتوان بدان رسيد حضرت علي(ع) مي فرمايند: {Hاصل الزهد اليقين و ثمرته السعادة.H}: {Mريشه زهد يقين است و ميوه اش سعادت و نيك بختي M}، {V(همان، ر 7725)V}. كسب يقين كه ريشه زهد است پس از مراحل و منازل بسياري گذشتن فرا چنگ مي افتد و لكن تا انسان به آن يقين نرسيده مي تواند به چند دستور العمل، خوب عمل كند 1- ياد مرگ. امام محمدباقر(ع) مي فرمايند: {Hاكثر ذكر الموت، فانه لم يكثر انسان ذكر الموت الاّ زهد في الدنيا.H}: {Mزياد ياد مرگ باش زيرا ياد مرگ بر انسان نيفزايد مگر زهد در دنيا را،M} {V(همان، ر 7731)V}. 2- اجتناب از گناه و شهوات: حضرت علي(ع) مي فرمايند: {Hكيف يصل الي حقيقة الزهد من لم تمت شهوته؟!H}: {Mكسي كه شهوتش كشته نشده چگونه به حقيقت زهد دست پيدا كند؟!M}»، {V(همان، ر 7742)V}. اجتناب از گناه بزرگترين شهوت كشي به حساب مي آيد. 3- شناخت منزلت آخرت: باز حضرت مي فرمايند: {Hكيف يزهد في الدنيا من لا يعرف قدر الآخرة؟!H}؛ {Mكسي كه قدر و منزلت عالم آخرت را نمي شناسد (و نمي داند چه نياز و ره توشه اي براي آخرتش ضروري است) چگونه در دنيا زهد ورزد؟M}، {V(همان، ر 7741)V}. اگر به اين سه دستور خوب عمل شود به همان نسبت زهد به دست مي آيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.