مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22178 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

حفظ چهل حديث چه آثاري دارد؟
حضرت رسول اكرم(ص) مي فرمايند: {Hمن حفظ من امّتي اربعين حديثاً يطلب بذلك وجه الله عز و جل و الدار الآخرة، حشره الله يوم القيامة مع {/Bاَلنَّبِيِّينَ وَ اَلصِّدِّيقِينَ وَ اَلشُّهَداءِ وَ اَلصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً{w14-24w}{I4:69I}/}...H}: {Mاز امت من هر كس كه چهل حديث حفظ كند در حالي كه بدان وسيله وجه خدا و آخرت را خواهان باشد، خداوند تعالي او را در روز قيامت با پيامبران، راستان، شهيدان و شايستگان محشور مي گرداند و اينان چه نيكو رفيقاني هستندM}»، {V(همان، ج 2، ر 3348)V}. درباره حفظ قرآن عدد چهل مشاهده نشد ولي رواياتي از اين قبيل داريم كه امام صادق(ع) مي فرمايند: {Hالحافظ للقرآن، العامل به، مع السفرة الكرام البررةH}؛ {Mكسي حافظ قرآن باشد، عامل به آن هم باشد همراه ملائكه ارزنده پاك از گناه مي باشدM}، {V(همان، ج 8، ر 16175)V}. خواندن و حفظ كردن آيات و روايات با دقّت و تفكّر در معاني آنها علاوه بر اينكه نورانيت مي آورد عمل به محتواي آنها باعث سعادت دنيا و آخرت مي شود زيرا هر چه كه بشر براي امور دنيا و آخرتش نياز داشته و دارد در قرآن و روايات آمده و در رابطه خصوص روايات حديث مشهوري به چند لفظ از پيامبر اكرم(ص) نقل شده كه يك لفظ آن اينست {Hمَنْ حَفِظَ مِنْ امّتي اربعينَ حَديثاً بَعَثَهُ الله يوم القيمة فقيهاً عالماًH}: هر كس از پيروان من كه 40 حديث از احاديث مرا حفظ كند و عمل نمايد روز قيامت به شكل انسان فقيه و دانشمندي وارد صحراي محشر مي شود. و همين حديث باعث شده كه خيلي از علماي ما كتابي بنام اربعين (يعني چهل حديث) بنويسند كه از مشهورترين آنها «اربعين شيخ بهائي(ره)» و در زمان ما كتاب اربعين از مرحوم امام خميني(قدس سره) را مي توان نام برد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.