مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22179 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چگونه براي خود و ديگران دعا كنيم؟
دعا با لفظ «ما» كفايت مي كند در قسمتي از روايتي امام صادق(ع) مي فرمايند: {Hاذا دعا احد فليعمم فانّه اوجب للدعاء...H}؛ {Mهر كس دعا مي كند حتماً تعميم دهد (و همگان و ديگران را در دعاي خود جاي دهد) زيرا اين كار براي دعا كردن (و به لحاظ آداب آن) لازم تر مي باشدM}»، {V(همان، ج 3، ر 5647)V}. در شرايط دعا گفته اند هميشه دعا را بصورت جمع و عمومي انجام دهيد تا بهتر از آن را خداوند براي خود شما مستجاب نمايد. و در اين زمينه يك بابي در كتاب هاي روايتي ما آمده است براي اطلاع بيشتر شما را به مطالعه جلد چهارم كتاب «اصول كافي» كه از كتاب هاي معتبر و اركان شيعه مي باشد و ترجمه فارسي هم شده دعوت مي كنيم زيرا در آنجا يك باب مفصلي راجع به دعا دارد كه از جمله راجع به همين سؤال مورد نظر شما چند روايت آورده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.