مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22182 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا در دست كردن ده، دوازده انگشتر در دست چپ و راست، باعث وهن دين مي شود؟
مؤمن بايد همه كارهاي او حتي انگشتر به دست كردنش هم روي حساب باشد و كاري كه او را در نظر ديگران بد جلوه دهد انجام ندهد و براي استحباب 1 الي 2 انگشتر در دست كردن كافي است و مستحب است انگشتر در دست راست باشد. در مواردي كه حكم شرع و عرف در مقابل هم قرار مي گيرد حكم شرع مقدم است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.