مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22251 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

در برابر استادي كه در حق دانشجو ظلم مي كند چه برخوردي بايد داشت؟
از نظر اسلام احترام استاد خيلي مورد تأكيد واقع شده تا آنجا كه در حديثي وارد شده {Hبركة العلم في تعظيم الاستادH}؛{M اگر كسي بخواهد از علم ودانش خود بهره مند شود بايد رعايت احترام استاد خود را بنمايدM}». ولي بر اساتيد هم لازم است رعايت حقوق دانشجويان و شاگردان خود را بنمايند و بدون جهت يا روي اغراض شخصي حقي از آنها تضييع نكنند و اگر معلوم شود؛ يعني، صرف گمان نباشد؛ بلكه بااقامه شهود و بينه يقين پيدا كنند كه استادي در حق دانشجويي ظلم كرده است بايد با رعايت احترام و بدون نزاع از طريق رجوع به مسؤولين بالاتر از قبيل آموزش عالي و مسؤولين دانشگاه تقاضا كنند كه نسبت به احقاق حق فرد مذكور اقدامات لازم را انجام دهند و اگر صرف گمان است و مطرح كردن آن باعث حاد شدن مسأله و ضرر بيشتري مي شود بهتر است سكوت نمايند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.