مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22253 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

چگونه با پدر و مادري كه قديمي و روستايي هستند و روابط اجتماعي آنهاضعيف است رفتار كنيم؟
ممكن است والدين ما آن قدر پيشرفته به نظر نيايند و يا در حد يك آدم روستايي فكر كنند؛ اما بايد اين را بدانيم كه آنان، چه زحماتي را در طول زندگي براي ما كشيده اند و با آن خلوص و پاكي دل، چه سختي هايي را تحمل كرده اند تا ما در زندگي راحت باشيم و به تحصيل و درس خواندن در سطوح عاليه بپردازيم. بنابراين احترام نهادن به آنان واجب است. اما در رابطه با دخالت اطرافيان در زندگي شما، گفتني است كه شما مي توانيد با صحبت كردن با اعضاي خانواده (خواهران و برادرانتان) و هماهنگ كردن نظرات آنها و مطرح ساختن آن مسأله (مسأله دخالت اطرافيان) با پدر و مادرتان و ارائه شيوه هاي درست برخوردها، نقش به سزايي در راهنمايي و هدايت آنان داشته باشيد. اينجا نقش شما به عنوان يك فرد تحصيل كرده، خيلي حساس و مهم است و نيز در مطرح كردن مسأله بايد ببينيد كه شيوه بيان مستقيم، مفيد است يا شيوه غيرمستقيم و كنايه اي. در اينجا شما مي توانيد از خواهران و برادرانتان هم در مطرح ساختن مسأله كمك بگيريد. در هر حال، بايد مسأله را طوري مطرح كنيد كه والدين شما ناراحت نشوند. همچنين با برخوردهاي سنجيده و منطقي با خويشاوندان، به آنان بفهمانيد كه از انتقادات و نظرات خوب آنها در تمام ايام زندگي استقبال مي كنيد و آنها را مي پذيريد؛ اما هرگز زيربار دخالت هاي نابجا و حرف هاي غيرمنطقي نمي رويد و اجازه نمي دهيد كه در زندگي خصوصي خانواده تان دخالت نابه جا كنند. زمينه سازي كردن براي بيان اين مسأله و هماهنگي با والدين و خواهران و برادرانتان، نقش مهمي در حل اين مشكل دارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.