مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22254 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

براي داشتن اخلاق نيكو و روحيه ي شادتر در خانواده و محيط خود، چه بايدكرد؟
چند چيز را دقيقاً عمل كنيد: 1. زدودن ترديد: در زندگي، ترديد موجب آشفتگي، سرگرداني، بداخلاقي و كسالت روحي مي شود. براي زدودن ترديد راهكارهاي زير پيشنهاد مي شود: الف. داشتن اعتقادات صحيح و محكم. در اين باره مي توانيد از كتاب هاي استاد شهيد «مطهري» استفاده كنيد. ب. ترسيم هدفي روشن: هدف تحصيلي و آينده زندگي خود را به روشني ترسيم كنيد، تا دچار سرگرداني و كسالت روحي نشويد. ج. بي اعتنايي به وسوسه ها: اين بي اعتنايي را با عمل هر چه جدي تر در راه هدف ترسيم شده، به اثبات برسانيد. 2. انجام واجبات و ترك محرمات: شكي نيست كه اخلاق نيكو به انسان صفا و نشاط مي بخشد و انجام واجبات و ترك محرمات انسان را از پستي رذايل اخلاق به بلنداي فضايل اخلاق پرواز مي دهد. حضرت علي(ع) مي فرمايند: {Hمن احسن المكارم تجنب الحرام H}؛ {Mپرهيز از حرام، جزو بهترين ارزش هاي اخلاقي است M} {V(ميزان الحكمه، جلد 3، چاپ اوّل، سال 1362، مركزالنشر مكتب الاعلام الاسلامي، صفحه 150، روايت 5066)V} در بين واجبات، نماز -با شرايط و حضور قلب - موجب بهترين لذت هاي روحي و نشاط معنوي مي باشد. همين ملكات فاضله و عبادت هاي روح فزاينده، روحيات و رفتارهاي فردي و اجتماعي را تحت الشعاع قرار داده، انسان را از بدخلقي و گرفتگي ملالت با روحي مي رهاند. 3. ورزش: حركات كششي كه اعصاب بدن را تقويت مي كند، طناب زدن و نفس عميق در هواي آزاد و پاكيزه، موجب تندرستي، نشاط روحي و روحيه اميدوار مي شود. هر روز بيست دقيقه ورزش سفارش مي شود. 4. صله رحم: صله رحم در روايات زياد سفارش شده است، مخصوصاً پدر و مادر. ارتباط صميمانه با خويشان، گشاده گي روح و حُسن خلق را به ارمغان مي آورد. 5. معاشرت با دوستان عاقل و عامل: امام علي(ع) مي فرمايند: {Hصحبة الولي اللبيب حياة الروح H}؛ {Mهمراهي و هم نشيني با دوست عاقل، حيات روح است M}{V(پيشين، جلد 5، روايات 10247)V} اگر دوستي واقعاً عاقل باشد، عامل هم خواهد بود و دوست عامل، انسان را به عمل دعوت مي كند. عمل هم نشاط را به دنبال دارد. 6. احسان به ديگران: احسان و نيكي به خويشان و دوستان، تخم محبت و دوستي را در دل مي نشاند. حضرت علي(ع) مي فرمايند: {Hسبب المحبة، الاحسان H}؛ {Mاحسان، آفريننده محبت است M}، {V(پيشين، جلد 2، روايت 3992)V}. 7. حُسن خلق: رسول اكرم(ص) مي فرمايند: {Hحسن الخلق يثبت المودةH}؛ {Mنيك خويي، دوستي را ثابت مي گرداندM}.» {V(پيشين، جلد 3، صحفه 151، روايت 5080)V} ثبات دوستي، روح را لطافت و دل را مسرت مي بخشد. 8. خوشرويي: چه بسا انسان در باطن، به علتي محزون باشد؛ ولي نبايد روي خوش و ظاهر گرم و گيراي خود را از كف بنهد. مولا علي(ع) مي فرمايند: {Hالبشاشة حبالة المودةH}؛ {Mبشاشي و گشادگي چهره، ريسمان (و آلت صيد) دوستي است»M} {V(پيشين، جلد 1، صفحه 418، روايت 1708) V} 9. رياضت نفس: بايد نفس خود را براي عمل به راهكاري پپش گفته عادت و رياضت دهيد. فقط با عمل به آن ها در دراز مدت، آثار ابتدايي آن را احساس مي كنيد. حضرت علي(ع) مي فرمايند: {Mنفس خودتان را بر اخلاق حسنه عادت و رياضت دهيد....M}، {V(پيشين، جلد 3، صفحه 146، روايت 5040)V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.