مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22255 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:13

درمان بدبيني چگونه است؟
دبيني و سوء ظن يكي از رفتارهاي ناپسند و زشت انسان ها است خداوند در مذمت بدبيني به مؤمنان مي فرمايد: {Mاي كساني كه ايمان آورده ايد از بسياري از گمان ها بپرهيزيد كه پاره اي از گمان ها گناه است M} {V(حجرات، آيه 12)V}. مراد از گمان و ظن هايي كه بايد از آنهاخود داري كرد گمان هاي ناروا و سوء ظن است و منظور از خود داري از سوء ظن ترتيب اثر ندادن به بدبيني هاي خود است يكي از عللي كه باعث شده خداوند در آيات زيادي بدبيني افراد بدبين را مورد سرزنش و مذمت قرار دهد به سبب آثار ويرانگر آن است، از جمله: غيبت، تهمت، بخل، حقد و كينه توزي، حسادت، شرك و نفاق، بروز اختلافات و... درمان هر بيماري و هر دردي از جمله بدبيني منوط به شناخت و آگاهي از علت پيدايش آن و بعد از بين بردن آن علتها است شما مي توانيد با مراجعه به درون خود و تأمل و تفكر درحال خويش پي ببريد كه به چه دليل نسبت به ديگران بدبين هستيد (مرحله تشخيص بيماري) و بعد با از بين بردن آن دليل و سبب، به درمان بيماري و مشكل بپردازيد در اين رابطه به توصيه ها راه كارهاي زير به طور جدي عمل كنيد. 1- مطالعه آيات و رواياتي كه در مذمت ونكوهش بدبيني و سوء ظن آمده است و مراجعه به تفاسير مربوط به آنها از اين طريق اطلاعات و آگاهي شما نسبت به مضرات بدبيني بيش تر مي شود. و زودتر آن را از خود دور مي كنيد. 2- هر گاه نسبت به كسي سوء ظن پيدا كرديد در مقام عمل هيچ ترتيب اثري به آن ندهيد؛ بلكه سعي كنيد با فرد مورد سوء ظن رفتاري آميخته با حسن ظن داشته باشيد؛ يعني رفتاري آميخته با انصاف، جوانمردي، مروت و خير خواهي نسبت به او. تا اين كه اين صفت ناپسند، به تدريج ضعيف شود و نهايتاً از بين برود. پيامبر اكرم (ص) مي فرمايد: {Mبه برادرانتان خوش بين باشيد تا به صفاي دل و پاكي طبع دست يابيدM} {V(مصباح الشريعه، عبدالرزاق گيلاني، ص 464)V}. امام علي(ع) درباره ضرورت خوش بيني به مؤمنان مي فرمايد: {Mرفتار برادرت را به بهترين وجه آن حمل كن تا زماني كه كاري از او سر زند كه راه توجيه را بر تو بيندد. هيچ گاه به سخني كه از دهان برادرت بيرون آيد - تا وقتي كه براي آن محمل خوبي مي يابي - گمان بد مبرM}. {V(كافي، ج 2، ص 362، ح 3 - تحف العقول، ص 271 - نهج البلاغه، حكمت 360)V}. 3- هر گاه كه مورد حمله سوء ظن واقع شديد به خدا پناه ببريد و از او كمك بطلبيد. 4- در مواقع سوء ظن، افكار خود را با گفتن ذكر و خواندن دعا، روزنامه، مجله، كتاب و... منحرف سازيد. 5- صفات مثبت و پسنديده ديگران را مد نظر قرار دهيد و آنها را براي ديگران بازگو كنيد. در پايان توجه شما را به مورد استثناء شده در زمينه خوش بيني جلب مي كنم گفتني است خوش بيني همواره پسنديده نيست بلكه گاه نا به جا و ناپسند است مثلاً خوش بيني در روزگاري كه ظلم و فساد برحق و صلاح غلبه دارد، چيزي جر خود فريبي نيست. امام علي(ع) مي فرمايد: {Mاگر بدكاري برزمانه و مردم آن غالب شود و كسي به ديگري گمان نيك برد خود را فريفته است M} {V«نهج البلاغه، حكمت 114)V}. آن حضرت در نكوهش خوش بيني به دشمنان، به مالك اشتر هشدار داده، مي فرمايد: {Mبعد از صلح با دشمنت از او سخت بر حذر باشد ؛ زيرا گاه دشمن خود را به تو نزديك مي كند تا غافلگيرت سازد پس دور انديش و محتاط باش و به دشمن خوش بين مباش M} {V(نهج البلاغه، نامه 53)V}. نكته ديگر اين كه اگر سوء ظن شما به ديگران، به گونه اي باشد كه در زندگي روزمره شما اختلال ايجاد مي كند بايد حتماً با روان شناس و يا روانپزشك مراجعه نماييد. تا با روان درماني و يا دارو درماني، مشكل تان را حل نمايد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.