مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22288 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

با وجود اين كه پيامبر و معصومين(ع) موي بلند داشته اند، چرا كوتاهي مونشانه ء افراد مذهبي است؟
بلند گذاشتن يا كوتاه كردن موي سر جايز است؛ ولي پيروي و متابعت از مدل هايي كه علامت و شعار گروه هاي منحرف و فاسد است، جايز نيست.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.