مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22291 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:12

جواني 23 ساله هستم كه به استمنا شديد و دوري از خداوند دچار شده ام به صورتي كه حال خواندن نماز و قرآن و روزه گرفتن ندارم، چه كار كنم؟
شما كه صداقتي تمام داريد و قلمي روان و توانمند در بيان احساسات، انديشه ها و مشكلات، رنج هاي فراوان گذشته داريد. از روحي ناآرام و پر تلاطم برخورداريد و احساس گناه، حس مسؤوليت و كمال طلبي در سطر سطر نامه تان موج مي زند و هر لحظه در صدد پيدا كردن راه كمال هستيد. گرچه لغزش ها و ضعف اراده و وسواس شيطاني شما را مي آزارد و گمان مي كنيد كه هرگز قادر به رهايي از شرّ آن نيستيد؛ ولي بدانيد كه همين احساس خود كم بيني و ضعف اراده، منشأ اين همه مشكلات شده است. هر چند ممكن است راه هاي زيادي را براي حل مشكل خود تجربه كرده ايد؛ اما از آنجا كه غريزه جنسي از سركش ترين غرايز است؛ كنترل آن نيز نيازمند تلاش زياد، همّت بلند، اراده محكم، عزم راسخ و مقاومت در برابر وسواس شيطاني است. گرچه غريزه جنسي انسان قدرتمند و سركش است؛ ولي اراده انسان از آن قوي تر و قدرتمندتر است و مي توان با استقامت و پافشاري، آن را مهار و كنترل كرد؛ به همين جهت است كه گفته شده: {Sزو كوشش به هر چيز خواهي رسيد# به هر چيز خواهي، كماهي رسيدS} يكي از دانشمندان بزرگ، مشهور به «ابو جعرانه»، موفقيت خود را مرهون حشره اي به نام «جعرانه» مي داند و مي گويد: در مسجد جامع دمشق كنار ستوني صاف نشسته بودم. جعرانه (حيواني شبيه سوسك) را ديدم كه مي خواهد از ستون بالا برود و كنار شعله اي كه بالاي ستون مي سوخت، بنشيند. من از اول شب تا صبح كنار آن ستون بودم. حشره هفت صد بار سعي كرد بالا برود، ولي هر بار به پايين سقوط مي كرد؛ زيرا ستون صاف و لغزنده بود. از تلاش همّت آن حشره تعجب كردم. برخاستم وضو ساختم و بازگشتم. ديدم حشره به بالاي ستون رفته و كنار شعله چراغ پي سوز آرميده است. برادر عزيز، همت و تلاش انسان، از يك حشره ضعيف و كوچك بيش تر است. شايد شما براي مبارزه با اين عمل خانمان سوز، به اندازه يك دهم اين حشره تلاش نكرده باشيد، در حالي كه هم شناخت كافي از اين مشكل داريد و هم اندكي از راه و درمان را پيموده ايد؛ ولي متأسفانه به دليل ضعف اراده، خسته شده و گمان كرده ايد كه براي حل آن ناتوانيد. اگر از ادامه مبارزه و تلاش نااميد نشويد، مطمئناً به قلّه پيروزي نايل خواهيد آمد. اگر پس از مدتي دوباره افكار شيطاني به ذهنتان آمد و مرتكب خلاف شديد، نبايد نااميد شويد و بگوييد كار از كار گذشت؛ بلكه هر چند مرتكب عمل زشت و ناپسند شده ايد، ولي بلافاصله بايد توبه كنيد و از توبه مجدّد دلهره نداشته باشيد كه خداوند انسان هايي را كه زياد توبه مي كنند دوست دارد: {H{/Bإِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلتَّوَّابِينَ {w24-27w}{I2:222I}/}H}؛ بنابراين هرگز از ادامه مبارزه خسته نشويد و ارتكاب مجدد عمل، شما را مأيوس و نااميد نكند و اين كه چندين بار توانسته ايد ارتكاب اين عمل را به حداقل ممكن برسانيد، نشان دهنده توان خوب شماست و مي توانيد با استمرار و مقاومت در برابر خواسته هاي نفس، به طور كلي و براي هميشه آن را كنار بگذاريد، به شرط اين كه راهكارهاي ارائه شده را به طور كامل رعايت كنيد و هرگز خسته نشويد. البته آنچه درباره كنترل غريزه جنسي و مبارزه با اين عادت زشت بيان شده و يا عمل كرده ايد، راه حل موقّت است، نه راه حل دايم؛ زيرا غريزه جنسي، نيازي است كه بايد به طور طبيعي - البته به طور صحيح و مشروع - ارضا و تأمين شود. راهكارهاي ارائه شده موقّتي است و راه حل نهايي و درمان اصلي، ازدواج است. به نظر مي رسد شما در شرايط مي باشيد كه نياز شديد به ازدواج داريد؛ بنابراين هر چه سريع تر موضوع را با خانواده خود مطرح كنيد تا از طريق خانواده، با فردي مناسب، شايسته و هم شأن خويش ازدواج كنيد، تا هم از اين بلاي خانمان سوز نجات يابيد و هم به طريق مشروع، نياز جنسي خود را ارضا كنيد و از افكار غلط و باطلي كه شما را به يأس و نااميدي كشانده است، رهايي يابيد. يأس و نااميدي از تمام گناهان خطرناك تر است و عواقب سوء دنيوي و اخروي زيادي را به دنبال دارد. اكنون كه چندين سال با اين عادت مبارزه كرده ايد، بار ديگر تلاش و كوشش خود را با اراده اي محكم تر از قبل ادامه دهيد و با دور كردن افكار باطل و استدلال هاي غلطي مانند اين كه «اين گناه بسيار عظيم است و توبه ام اثري نمي كند»، بار ديگر مبارزه را جدي بگيريد و مطمئن باشيد كه بر اين مشكل پيروز خواهيد شد. هر چه گناه شما بزرگ باشد از عظمت و رحمت خداوند، بزرگ تر و بيش تر نخواهد بود؛ پس با نگاه به عظمت و رحمت واسعه و بي كران خداوند، يأس و نااميدي از قبول توبه و بخشش خداوند را وانهيد و سر تعظيم در برابر او فرود آوريد و از خود او براي مبارزه با اين عادت كمك بگيريد و مطمئن باشيد كه خداوند به شما كمك خواهد كرد. در پايان تأكيد مي كنيم كه گناه خودكشي و يأس و نااميدي از رحمت خداوند، از گناه خود ارضايي بسيار بيش تر است؛ بنابراين مبادا از چاله بيرون بياييد و به چاه بيفتيد! ضمناً - همان طور كه گفته شد - با كنترل و مهار و ترك تدريجي آن عمل، مقدمات ازدواج را نيز فراهم كنيد و نگران مشكلاتي كه در نامه مرقوم فرموده ايد، نباشيد. ان شاء الله توضيحات بيشتر در مكاتبه بعدي ارائه خواهد شد. از شما مي خواهيم ضمن رعايت دقيق راهكارها نتيجه آن را براي ما ارسال كنيد تا نكات ديگري را براي شما بيان كنيم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.