مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22292 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا ايمان با اخلاق تفاوت دارد؟
البته روشن است كه هر يك از عناويني همچون ايمان، اخلاق و عمل از نظر مفهوم و مصداق از يكديگر متمايز و متفاوت است و اين واژه ها مترادف نيستند. ايمان از مقوله اعتقاد، باور و تصديق قلبي است و اخلاق كه جمع خلق است از مقوله ملكات و صفات نفساني و عمل از مقوله رفتار خارجي و جوارحي انسان مي باشد؛ ولي بايد توجه نمود كه به هر صورت ميان عمل، اخلاق و باورهاي يك انسان، پيوندي بسيار عميق و رابطه اي از نوع رابطه علت و معلول، برقرار مي باشد. مكانيزم رفتار در انسان بدين صورت است كه هر عملي كه از هر انساني صادر مي شود برخاسته و معلولِ نوعِ ملكات و خلقيات نفساني و همچنين نوع باورها و تصديقات آن فرد است. بنابراين اخلاق و صفات يك شخص مؤمن بسيار متفاوت است با اخلاق و ملكات انساني كه به بخش اعتقادات دين مبين اسلام اعتقادي ندارد. در پايان به اين نكته مهم بايد توجه داشت كه منظور از اعتقاد، آن باور گره خورده با دل و جان آدمي است كه چنين اعتقادي در اخلاق و رفتار انسان تأثير مستقيم دارد. اما كساني كه اعتقاد ظاهري و سطحي دارند، تأثير مورد انتظار در اخلاق و رفتارشان ديده نمي شود. چنان كه از سوي ديگر چه بسا پيروان عقايد ناصحيح، به جهت بريدگي دروني از آن عقايد و پاي بندي به امور فطري واصولي انساني رفتارهاي پسنديده و هنجاري داشته باشند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.