مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22344 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

پدرم بدست پسر عمويش كشته شد و آنها اصرار دارند كه من رضايت بدهم نظرشما چيست؟
از حوادثي كه براي شما پيش آمده است، متأثر شديم خداوند به شما حسن و جزاي خير عنايت فرمايد. درباره عفو و يا ادامه مشاجره و انتقام - توجه شما را به يك آيه از قرآن مجيد جلب مي كنيم. اميد است خودتان پيام را از آيه بگيريد: «و انتقام بدي به مانند آن بد رو است - نه زيادتر - و باز اگر كسي عفو كرده و بين خود و خصم اصلاح نمود، اجر او بر خدا است و خدا هيچ ستمكاري را دوست نمي دارد. بنابراين عفو و گذشت به ويژه در مورد خويشان كاري جوانمردانه و بزرگوارانه است و از شما چيزي نمي كاهد، بلكه بر شخصيت شما مي افزايد. در مورد ازدواج با برادر زاده قاتل، اگر از نظر اخلاقي و جنبه هاي ديگر فرد مناسبي است، از طريق مادر رسماً خواستگاري نمائيد. اگر پاسخ ابتدايي مثبت بود، آن گاه مي توانيد با رفت و آمد و شناخت بيشتر تصميم نهايي خود را اتخاذ كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.