مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22346 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

آيا انتقام گرفتن از كساني كه در ايام جواني به ما ظلم كرده و آزاررسانده اند جايز است؟
يكي از اخلاق هاي پسنديده مردان خدا اين است كه هميشه بدي را با خوبي جبران مي كنند {H{/Bيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ اَلسَّيِّئَةَ{w18-20w}{I13:22I}*/}H} و شما نيز سعي كنيد كه بدي هاي ديگران را فراموش نماييد و به ارشاد كساني كه تلاش در گمراهي شما داشته اند بپردازيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.