مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22348 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

وظيفه والدين نسبت به فرزندان و وظيفه فرزندان نسبت به والدين چيست؟
پدر و مادر و فرزندان از نظر اسلام هر كدام حقوقي نسبت به يكديگر دارند كه اگر رعايت نكنند شرعاً مسؤول هستند وظيفه پدر و مادر عبارت است از: 1- تربيت صحيح فرزندان و راهنمايي آنان به وظايف ديني واجتماعي و...، 2- انتخاب نام خوب براي آنها، 3- تعليم و تعلم آنها مخصوصاً آشنا كردن آنان با قرآن، 4- فراهم نمودن مخارج معمولي زندگي فرزندان در حد توان. وظيفه فرزندان نيز عبارت است از؛ احترام به پدر و مادر و تواضع در مقابل آنها و قدرداني از زحمات آنان. حال اگر هر كدام از اين ها وظيفه خود را انجام نداد، سبب نمي شود كه ديگري هم انجام وظيفه نكند. بنابراين اگر فرضاً پدر شما وظيفه اش را نسبت به شما انجام نمي دهد و آن طور كه نوشته ايد نسبت به شما قصوري از او سر زده است، اين دليل نمي شود كه شما نسبت به او بي احترامي كنيد و در انجام وظايف خود كوتاهي نماييد. بنابراين بهتر است به وسيله شخص ديگري كه هم سن و سال ايشان هست يا روحاني محل و...، ايشان را نسبت به وظايفش آگاه سازيد و در هر صورت با زبان نرم و برخورد محترمانه نظر ايشان را به خودتان جلب نماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.