مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22349 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

معاشرت و صله رحم با خويشاني كه به تصوف گرايش پيدا كرده اند چه حكمي دارد؟
اگر فرد مورد نظر مسلمان است صرف اعتقاد به تصوف مانع ندارد و لذا رفت و آمد با او اشكال ندارد؛ مگر اين كه داراي عقايد فاسد و منكر ضروري دين باشد؛ كه در اين صورت حكم كافر را دارد و نجس است و معاشرت با او جايز نيست. به هر حال بايد مواظب باشيد تحت تأثير سخنان اين گونه افراد قرار نگيريد و اگر با صحبت خود، براي شما ايجاد شبهه كرد، فوراً با اهل خبره (مثل همين واحد مشاوره) در ميان بگذاريد تا رفع شبهه بشود. آنچه در بعضي از روايات از معاشرت با متصوفه منع شده، مربوط به همين افرادي است كه فاسد المذهب هستند و عقايد فاسدي دارند كه با مبناي شيعه و آنچه از پيامبر وائمه معصومين به ما رسيده است سازگار نيست؛ اما آن عده كه اهل معرفت هستند و تمام عقايد آنها مثل ساير افراد شيعه مي باشد، نه تنها مشمول اين روايات نيستند بلكه شايد از جهاتي رجحان هم داشته باشند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.