مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22350 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

اگر پدرو مادر مراعات احكام آميزش را ننمايند و فرزند شاهد آميزش آنهاباشد در اين صورت مسئول عدم رستگاري فرزند كيست؟
در اين باره مسلماً پدر و مادر مسؤول هستند. نكته ديگري نيز كه بايد توجه نمود اين است كه زناكار شدن فرزند در اين موارد امري حتمي و جبري نيست، بلكه مقصود از روايت اين است كه چنين اعمالي از نظر تربيتي زمينه ساز ابتلا به بزهكاري مي باشد و به تعبير فلسفي «مقتضي» جرم است، نه «علت تامه» بنابراين مسؤوليت والدين در اين مورد نافي مسؤوليت فرزند نيست و هر يك در دايره معيني مسؤوليت دارند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.