مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22352 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

با كساني كه پشت سر ما غيبت مي كنند چه رفتاري داشته باشيم؟
تا يقين نداريد، ترتيب اثر ندهيد و ر صورتي هم كه يقين داريد، سعي كنيد با اخلاق اسلامي آنان را متوجه اشتباه خودشان بكنيد و زشتي گناه غيبت و عذاب آن را براي آنها تذكر دهيد مثل امام حسين(ع) در جواب شخصي كه غيبت مي كرد فرمودند: {Hاياك والغيبة فانها ادام كلاب النارH}؛ {Mاز غيبت كردن بپرهيز، زيرا خوراك سگ هاي جهنم است M}، {V(ميزان الحكمه، ج 9، ص 4452، تحف العقول، ص 245)V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.