مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22354 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

ريا يعني چه؟ و آيا انسان به جهت جلوگيري از ريا مي تواند دست از انجام فرائض بكشد؟
ريا آن است كه انسان به خاطر نشان دادن به ديگران و تحسين آنان كاري را انجام دهد. از طرف ديگر شايسته نيست كه انسان به خاطر ترس از ريا دست از انجام كارهاي نيك بكشد، زيرا اين خود دامي شيطاني براي دوري از حسنات است. بنابراين بهتر است كه در هر شرايطي انسان به انجام مستحبات بپردازد ولي در عين حال جانب اخلاص را پاس بدارد و از خداوند در اين باره مدد جويد. براي آگاهي بيشتر ر.ك:چهل حديث امام خميني، بحث ريا.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.