مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22370 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

حكم شنيدن صداي ترانه و موسيقي و وظيفه انسان در برابر كساني كه ترانه و موسيقي گوش مي كنند چيست؟
امر به معروف و نهي از منكر در صورت احتمال تأثير واجب است، ولي در مورد شما آنچه ضرورت دارد، روشنگري و روشن ساختن فلسفه احكام براي آنهاست. بايد سعي كنيد با كار زيربنايي و فردي بر روي افراد، و توضيح اينكه ترانه هاي مبتذل آدمي را به خير دعوت نمي كند و نيز ساير تأثيراتي كه در روان و اخلاق و بينش آدمي مي گذارد، آنان را براي پذيرش احكام الهي آماده كنيد. خداوند در اين راه يار و مددكار شما باشد. در امر به معروف و نهي از منكر بايد مراتب امر به معروف و نهي از منكر رعايت شود. در ابتدا بايد با گفتار و نصيحت و ارشاد راهنمايي كرد و اگر اين راه ها مؤثر واقع نشد، چنان چه كم كردن ارتباط و يا قطع آن مؤثر باشد، از آن راه اقدام شود و چنان چه هيچ يك مؤثر واقع نشد، مي توانيد مراتب را به مقامات مسؤول دانشگاه اطلاع دهيد تا خودشان جلوگيري كنند و اگر هيچ يك از اين امور ممكن نبود، تكليف از شما ساقط مي شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.