مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22394 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

خواب بين الطلوعين چه حكمي دارد؟
آري، خواب بين الطلوعين مكروه است، علاوه بر آيات قرآن كه در توصيف افراد متقي فرموده: {H{/Bوَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ {w1-4w}{I51:18I}/}H}؛ {Mدر سحرها به استغفار مي پردازندM}، {V(ذاريات، آيه 18)V}. در روايات متعددي نيز خواب سحر موجب فقر و پريشاني دانسته شده است. امام صادق(ع) فرمود: «خواب صبحگاهان شوم است. رزق را دور و رنگ چهره را زرد و زشت مي كند و اين خواب شومي است»، {V(بحارالانوار، ج 86، ص 129)V}. اين حقيقت را مي توان به راحتي با تجربه دريافت و به رموز و اسرار آن پي برد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.