مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22396 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

پوشش و حجاب در محيط خانواده چگونه بايد باشد؟
خاطر نشان مي سازد كه محيط خانواده، محيط پرورش است و پرورش فضايي سالم و پاك را مي طلبد، البته توجه داريد كه پرورش تنها به پرورش تواناييهاي ذهني و جسمي محدود نمي شود بلكه پرورش اجتماعي، اخلاقي و آداب و معنويت نيز در محيط خانواده فراهم مي گردد. روشن است كه تكيه و عمل به معيارهاي الزامي ديني و تكاليف شرعي كه محدود به اعمال خاصي هستند، تنها پرورش ديني و مذهبي را فراهم مي سازد. اخلاق ديني و آداب خانوادگي و اجتماعي غير از تكاليف ديني است و معيار در اخلاق و ادب صرف حلال و حرام شرعي نيست. ازاين رو شايد از نظر شرعي با رعايت پوشش معين شده مرتكب عمل حرام نشويم، ولي نمي توان گفت كه از اين راه مي توان به كمال نهايي رسيد و از نظر اخلاقي نيز هرگز مرتكب عمل ناپسندي نشده ايم. چه بسيار كارهايي كه از نظر فقهي شايد حرام نباشند ولي از نظر اخلاق ديني و آداب خانوادگي و اجتماعي صددرصد مردود و ناپسند تلقي مي گردند. بنابراين در خصوص پوشش صحيح تنها بكارگيري و رعايت معيارهاي تكليفي و فقهي (حلال و حرام) اوليه كافي نيست، لذا اگر عملي و يا پوششي موجب گمراهي و ترتب مفسده اي باشد از نظر شرعي و تكليفي نيز حرام مي باشد. خواهر عزيزم خود مي دانيد كه اگر كسي به شخصي به قصد شهوت نگاه كند، هر چند آن فرد پوشش داشته باشد و محرم نيز باشد، اين نگاه حرام است (به استثناء زن و شوهر). حال اگر شما با اين شكل از پوشش زمينه نگاه شهوت آلود را براي كسي، حتي اهل خانواده خود، فراهم سازيد. بعيد نيست كه مرتكب حرام شده باشيد. خواهر محترمه! آيا از نظر شرعي جايز است زنان با لباس چسبان در حالي كه تمام بدن آنها پوشيده است در جامعه ظاهر شوند؟ به يقين مي گوييد خير، در حالي كه آنها پوشش دارند و هيچ جاي بدن آنها پيدا نيست. چون پوشش بايد هدف خود را تأمين كند يعني هدف و منظور از پوشش ايجاد فضاي پاك و سالم معنوي مي باشد و زمينه آلودگي را فراهم نكند. حال اگر پوشش به گونه اي باشد كه زمينه ساز گناه است آيا مي توان گفت چون پوشيده است پس حرام نيست و گناه نكرده است؟ بي ترديد خود تصديق مي فرماييد كه تنها پوشش كفايت نمي كند. افزون بر اين از نظر احساس علمي و كمال طلبي، توجه شما را به اين نكته جلب مي كنم كه: رسيدن به كمال و تحصيل فضايل اخلاقي با اكتفا كردن به حلال و حرام هرگز بدست نمي آيد، مهم تر آنكه چه بسا اين گونه اعمال و پوشش ها، چون خود زمينه ساز آلودگي را فراهم مي نمايد، حرام و گناه است و در برخي موارد پيامدهاي غيرقابل جبراني را به همراه داشته باشد. لذا توصيه مي شود خود را به مرز حلال و حرام محدود نكنيد بلكه براي مصونيّت خود و ديگران از لغزش گاه ها و وسوسه هاي شيطاني از اموري كه احتمال لغزش دارد، بپرهيزيد. خواهر عزيزم! خوب است به اين نكته نيز توجه داشته باشيد كه شايد بيان مادر شما و يا شيوه برخورد وي مورد پسند شما نباشد ولي تجارب او را نبايد ناديده گرفت و خود را از آن محروم ساخت. شايد شكل و نحوه گفتار او مورد پسند شما نباشد، اما حقيقت و محتواي آن سخنان توصيه هايي است كه از تجارب وي بر مي جوشد و در صدد است تا وجود پربها و ثمين دختر خود را مصون بدارد. مردها گرگ نيستند، بلكه خانم ها «خانم» هستند. هر دستي نبايد جرأت لمس جواهر را به خود دهد، بلكه بايد با حساسيت و ظرافت شيوه اي خاص كه برازنده آن گوهر ارزنده است با او برخورد كرد و او خود بايد اين ارزش را پاس دارد. در پايان اين بخش شما را به رعايت اعتدال در پوشش كه آسيبي به تكاليف شرعي و حدود اخلاقي وارد نسازد، توصيه مي كنم تا فضاي خانواده براي همه اعضاي آن محيط پرورش سالم باشد و حتي به صورت ناخودآگاه آنها را از پرورش صحيح محروم سازد. البته جهت حسن بهره مندي و استفاده از ارزش هاي اخلاقي كه هدف بعثت نبي مكرم اسلام است شما را به مطالعه كتب «قلب سليم» و «ايمان» نوشته شهيد دستغيب دعوت مي كنم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.