مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22397 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

فكر كردن به گناه چه حكمي دارد؟
حضرت عيسي(ع) به پيروان خود مي فرمود: حضرت موسي بن عمران به شما دستور داد كه زنا نكنيد و من به شما امر مي كنم كه فكر زنا را نيز نكنيد؛ زيرا كسي كه فكر زنا را در سر بپروراند مانند كسي است كه در عمارت زيبا و رنگ آميزي شده اي آتش روشن كند كه دود آتش، رنگ ها را از بين مي برد اگر چه خانه را نسوزاند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.