مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22398 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا كسي كه ناخودآگاه كاري انجام دهد كه باعث فوتش شود، همانند كسي است كه خودكشي كرده است؟
اگر مرگ ايشان مستند به همان ضربات چاقو باشد و معلوم باشد كه از روي عمد و اختيار و كمال عقل آن ضربات را وارد كرده و سرانجام منجر به مرگ شده است، عنوان خودكشي دارد؛ لكن چون اين معني محرز نيست و امكان دارد كه در آن لحظه به جنون آني دچار شده و يا در مدت بهبودي، توبه كرده باشد و يا مرگ مربوط به آن ضربات نباشد، عنوان خودكشي ندارد. در هر صورت خداوند ايشان را مشمول رحمت و مغفرت واسعه ي خودش قرار دهد و شما هم براي او طلب مغفرت كنيد و اگر ممكن است خيراتي براي او بفرستيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.