مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22399 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا نوشتن حاشيه ء قرآن كريم جايز است؟
به طور كلي نوشتن در حاشيه كتابها - اعم از قرآن و غير آن - حرام نيست، ولي از باب احترام و اهميتي كه براي كتاب هاي ديني مخصوصاً قرآن قائل هستيم، بهتر است يادداشت ها را در يك دفترچه مستقلي بنويسيم و از نوشتن در حواشي آن و ساير كتاب هاي مذهبي خودداري كنيم. اگر نوشتن معناي بعضي از لغات و يا مطالب كوتاه و ضروري در حاشيه لازم شد، بهتر است با مداد نوشته شود كه قابل پاك كردن باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.