مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22400 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا طلب مرگ از خدا، اشكال دارد؟
در بعضي روايات به ما دستور داده اند كه هيچ گاه از خدا طلب مرگ نكنيد بلكه هميشه طلب عمر طولاني كه در طاعت و بندگي خدا باشد نماييد. طلب مرگ نمودن از خداوند دليل هاي گوناگون مي تواند داشته باشد كه اگر منشأ آن ايمان قوي و عشق و محبت وصف ناشدني نسبت به خداوند باشد به طوري كه عاشق تحمل دوري معشوق خويش را ندارد و وصال وي تمام آرزوي او است، اين طلب مرگ ممدوح است. اما اگر به دليل برخورد با مشكلات زندگي و ضعف نفس باشد كاري قبيح و ناپسند است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.