مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22402 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

صله رحم با فاميل در حالي كه مسائل شرعي را رعايت نمي كنند چگونه است؟
صله رحم از واجبات اخلاقي و اموري است كه تا كيد فراوان بر آن شده و حتي تارك آن ملعون شمرده است. صله رحم با اشخاصي كه تارك نماز بوده و يا اهل فسق و فجور هستند در حد ديد و بازديد اشكالي ندارد مشروط بر آنكه اين رفت و آمد موجب تقويت و تا ييد اعمال آنها نشود. در مورد كسي كه خمس و زكات نمي دهد نيز رفت و آمد اشكالي ندارد. خصوصا اگر اين رفت و آمدها در جهت اصلاح و تبليغ مسائل شرعي باشد. گذشته از اينها تا آنجا كه خلاف شرعي در كار نباشد جلب رضايت والدين از اهم و بلكه در مواردي واجب است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.