-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2244 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر فردي عاشق فرد ديگري شود و او را از صميم قلب دوست داشته باشد، چگونه ميتواند بفهمد كه آيا آن شخص نيز او را دوست دارد؟

خواهر گرامي! رفتار متقابل دو نفر نسبت به يكديگر، بيان كنندة دوستي و يا بي تفاوتي نسبت به هم است. انسان اگر به شخصي علاقمند شد، تنها راه فهميدن اين كه آيا آن شخص نيز او را دوست دارد، رفتار متقابل او است. اين گونه رفتارها در برخوردهاي طرفيني رخ ميدهد كه اگر با صميميت و كشش توأم بود، بداند كه آن فرد نيز او را دوست دارد. مثلاً از مجالست با او لذت ببرد و سعي كند با رفيق خودش ديدارهاي مكرر داشته و تقاضا كند بيشتر به يكديگر را ببينند.

اگر نسبت به شخص علاقمند شديد ميخواهيد بدانيد آيا او نيز شما را دوست دارد، رفتار او را بسنجيد كه آيا از همنشيني شما لذت ميبرد. ولي در تلفن زدن به شما و اهوال پرسيدن اصرار دارد؛ اگر چنين است بدانيد كه او نيز شما را دوست دارد، پس در تحكيم مودت و همدلي بكوشيد. البته اين به شرطي است كه شما پا پيش گذاشته و ابراز علاقه كنيد و به او بفهمانيد او را دوست داريد. امام صادق (ع) فرمود: هرگاه كسي را دوست داشتني، آگاهش كن، زيرا اين اعلام و آگاهي، دوستي ميان شما را ثابتتر و محكمتر ميكند.

اما پس از اعلام دوستي و علاقمندي، ميتوانيد از راه امتحان كردن بفهميد كه فرد مورد نظر، به شما علاقه دارد. اميرمؤمنان (ع) ميفرمايد: مردم جز با امتحان شناخته نميشوند. زن و فرزندت را در غياب خود و دوستت را در موقع مصيبت و سختي و خويشاوندان را در زمان مشكلات و علاقمندان را در زمان نيازمندي امتحان كن تا از اين طريق قدر و منزلت تو نزد آنها روشن شود.

اگر شخصي مورد توجه شما قرار گرفت، ولي از خود علاقهاي نشان نداد، از ادامة دوستي پرهيزيد، زيرا در صورتي كه شخصي عاطفي باشيد، از اين مسئله ضربه خواهيد خورد، چون علاقة شما ريشه گرفته و دل كندن از آن سخت ميشود. دوستي يك طرفه زحمت بيهوده است و انسان را ميرنجاند. بابا طاهر عريان ميگويد:

چه خوش بي مهرباني هر دو سر بي كه يكي سر مهرباني دردسر بي

دوستي و مهرباني يك طرفه دردسر است و نميتواند توقع ايجاد كند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.