مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22454 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

براي تقويت سعه صدر چه بايد كرد؟
براي تقويت سعه صدر بايد طبق برنامه اي جدي به تقويت اراده و قوه عقلاني خود پرداخته و سعي كنيد بر خود مسلط باشيد. در اين رابطه راه هاي مختلفي وجود دارد ولي مهم آن است كه در راه درمان آن كاملاً جدي و قاطع باشيد. لذا آنچه پيشنهاد مي شود را بدون كمترين كاستي به اجرا گذاريد: 1) كاملاً به خود مطمئن باشيد كه مي توانيد روحيه خود را تغيير دهيد ولي براي نتيجه گيري عجول نباشيد. با خود فكر كنيد كه بايد حداقل يكسال روي خود كار كنيد و اگر چنين كنيد حتماً پس از آن دگرگون خواهيد شد. 2) از حساسيت بيش از حد در هر زمينه بپرهيزيد و مشكلات و مسائل كوچك را در ذهن خود بزرگ نكنيد. 3) در هر مسأله اي ابتدا از ديگران انتظار بدترين برخورد را داشته باشيد و خود را براي تحمل آن آماده كنيد. اين مسأله باعث مي شود، برخوردها بهتر از مورد انتظار، در شما ايجاد خوشنودي نمايد. در حالي كه اگر هميشه انتظار برخورد خوب داشته باشيد چه بسا نتيجه عكس خواهيد گرفت. 4) براي نظرها و عقايد ديگران احترام قائل شويد. 5) با خود شرط كنيد كه هيچ گاه و در هيچ شرايطي برخورد تند يا تصميم گيري سريع نداشته باشيد. اگر ناگهان از شما چيزي سر زد خود را جريمه كنيد؛ مثلاً تصميم بگيريد - يا در صورت امكان نذر كنيد - كه مثلاً اگر بر كسي فرياد زديد فلان مبلغ صدقه بدهيد يا يك روز روزه بگيريد. كارآيي اين روش بسيار بالا است و بسياري از علماي بزرگ بدين سان تمرين عملي و خودسازي نموده اند. 6) از تفريحات سالم و تقويت كننده اراده؛ مانند كوهنوردي و... نيز استفاده كنيد. 7) در تصميم گيري ها حتي الامكان با افراد عاقل و پخته مشورت نماييد، و از اقدامات عجولانه و مطالعه نشده بپرهيزيد. 8) بيشتر با افراد خوش خلق و غير عصبي و عاقل معاشرت كنيد. 9) هميشه خود را حق مطلق ندانيد و احتمال خطا در كارهاي خود را بدهيد. 10) هميشه با افراد هم سليقه خود معاشرت نكنيد و با صاحبان ديگر انظار نيز مراوده داشته باشيد. 11) شرح موارد فوق را در جدولي بنويسيد و موارد انجام يا تخلف در هر روز را يادداشت نموده، و همواره سعي بر تقليل موارد تخلف نماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.