مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22469 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

براي ارشاد و اصلاح جواني كه از زندگي و عبادت، متنفر شده چه بايد كرد؟
قبل از هر چيز از اين كه به فكر اصلاح ديگران هستيد، خدا را شاكر باشيد. اين گونه طرز فكر نعمتي خدايي است؛ زيرا تبليغ دين و هدايت گري يكي از وظايف انبياي الهي است كه به افراد شايسته عطا مي گردد. به نظر مي رسد بحث علمي با چنين شخصي كه تا اين اندازه مأيوس و بي انگيزه است كم فايده باشد. بهترين راه براي نجات چنين اشخاصي در قدم اول، جلب اعتماد وي از طريق رفاقت صميمانه و صادقانه است. رفاقتي كه بتواند خلأهاي عاطفي و روحي او را پر كند، به طوري كه بفهمد در دنيا هم كساني هستند كه مي شود به آنها اعتماد كرد و به صداقتشان اطمينان داشت و نيز براي رفع مشكلات از آنهاياري خواست. در صورت حصول چنين روحيه اي در فرد مورد نظر، مي توان در وي تأثير داشت و به جاي تبليغ گفتاري - آن هم به شكل مستقيم - از روشن تأثيرگذاري به وسيله عمل و كردار استفاده نمود. چنين شخصي اگر به شما علاقه مند شود، ناخودآگاه در مقابل كردار شما اثرپذير خواهد شد. اما اين كه ما نامه اي براي آن جوان بنويسيم، نياز به شناخت بيشتري نسبت به او دارد. علاوه بر اين كه فعلاً اين راه مطلوب نمي باشد. شما در رابطه خود با او راه هاي ذيل را طي نمايد: 1- او را تشويق به ورزش دسته جمعي كنيد و تا حد امكان خودتان نيز همراه او در آن ورزش حضور پيدا كنيد. 2- اگر شركت در اردوي فرهنگي، تفريحي، زيارتي ميسر گشت او را تشويق به شركت نماييد. 3- كتاب هايي كه درباره زندگي نامه عرفا نوشته شده، بخوانيد و در صحبت هايتان با او گاهي از فرازهايي استفاده كنيد كه نور اميد و توكل به خدا را در دل زنده مي كند. در اين زمينه ر.ك: 1- آيت بصيرت،زندگي نامه آيت اللَّه بهاءالديني 2- فريادگر توحيد،زندگي نامه آيت اللَّه بهجت 3- نشان از بي نشان ها،زندگي نامه نخودكي اصفهاني 4- در كوي بي نشان ها،زندگي نامه انصاري همداني 4- به او بفهمانيد كه هيچ انساني در دنيا بي مشكل نيست وغيرت و مردانگي آن است كه انسان در مقابل اين مشكلات بردبار و صبور، نه اين كه تسليم گشته و زانو بزند. 5- اگر شخص خودساخته و صاحب نفسي در همان شهر سراغ داريد، در صورت تمايل وي، ترتيب ملاقات آنها را فراهم آوريد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.