مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22474 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

ويژگي شيعه واقعي چيست و ائمه(ع) چه انتظاراتي از شيعه دارند؟
خصوصيات شيعه واقعي در يك كلمه تقوا و كار براي خداوند است كه قرآن مي فرمايد: {H{/Bإِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ {w2-7w}{I34:46I}/}H}؛ {Mيك موعظه مي كنم و آن اين كه براي خدا كار كنيدM}. هم چنين مي فرمايد: {H{/Bإِنَّما يَتَقَبَّلُ اَللَّهُ مِنَ اَلْمُتَّقِينَ {w22-26w}{I5:27I}/}H}؛ {Mخداوند فقط از متقين قبول مي كندM}. امام صادق(ع) درباره وظيفه شيعيان فرموده است: {Hكونوا لنازينا ولا تكونوا لناشيناًH}؛ {Mزينت و سبب افتخار ما باشيد نه اين كه باعث شرمندگي ما باشيدM}. در اين راستا حضرت علي(ع) مي فرمايد: {Hاعيوني بورع واجتهاد وسدادH}؛ {Mسعي كنيد تقوا و ورع داشته باشيد. در اين راه تلاش كنيد و استقامت داشته باشيدM} و اما صادق(ع) شيعه واقعي را چنين معرفي مي كنند: {Hشيعتنا اهل الورع والاجتهاد و اهل الوفاء والامانة و اهل الزهد والعباده، اصحاب احدي و خمسين ركعة في اليوم والليلة، القائمون بالليل، الصائمون بالنهار، يزكون اموالهم و يحجون البيت و يجتنبون كل محرم H}؛ {Mشيعيان ما اهل پارسايي و سخت كوشي [در عبادت ] هستن، اهل وفاداري و امانت داري اند. اهل زهد و عبادت اند. آنانند كه در شبانه روز 51 ركعت نماز مي گزارند. شب ها را به عبادت سپري مي كنند و روزها را به روزه داري. زكات اموال خود را مي پردازند و به حج مي روند و از هر حرامي دوري مي كنندM}، {V(بحارالانوار، ج 68، ص 167 - ميزان الحكمه، حديث 9931)V}. امام باقر(ع) نيز فرموده اند: {Hما شيعتنا الا من اتقي اللَّه و اطاعه و ما كانوا يعرفون الا بالتواضع والتخشع واداء الامانه و كثرة ذكراللَّه H}؛ {Mشيعه ما كسي نيست مگر كسي كه از خدا بترسد و او را فرمان برد؛ آنان جز با فروتني و خاكساري و امانت داري و بسياري ياد خدا شناخته نمي شوندM}، {V(تحف العقول، ص 295 - ميزان الحكمه، حديث 9933)V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.