مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22488 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

براي تقويت حافظه چه راه هايي وجود دارد؟
براي تقويت حافظه راه هاي زير توصيه مي شود: الف) از خوردن زياد غذاهاي آب دار و غذاهايي كه رطوبت بدن را زياد مي كنند خودداري كنيد. ب ) از نگاه كردن و خواندن تابلو و اعلاميه ها و نوشته هايي كه در كوچه و خيابان به چشم مي خورند اجتناب ورزيد (صفحه ذهن خود را با اموري كه به آن نياز نداريد پر نكند). ج ) استراحتتان به اندازه كافي باشد و از فشار درسي و كاري خود بكاهيد. د ) به اندازه كافي تفريح داشته باشيد (مخصوصاً در فضاي سبز). ه ) اقدام به حفظ سوره هاي قرآن و اشعار نماييد. و ) در هر روز مقداري قرآن تلاوت كنيد. ز ) براي تمام كارهاي خود برنامه منظم داشته باشيد و هر كاري را تا حد امكان فقط در وقت مقرر انجام دهيد. ح ) از خيال پردازي هاي بي فايده بپرهيزيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.