مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22491 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:11

با مادرم تفاهم رفتاري ندارم، چگونه برخورد نمايم تا موجب رنجش ايشان نشوم؟
صولاً در خانواده هايي كه فرزندان آنها به پايه تحصيلات عالي مي رسند مشكلاتي وجود ارد ولي بايد با آنها مدارا كنيد. به هر حال آنها والدين شما هستند و توصيه هاي بسيار اكيدي در قرآن مجيد و ساير متون اسلامي در رعايت حال پدر و مادر به ما شده است. به خصوص با تلاش و فداكاري آنهاست كه فرزندانشان توانسته اند به مرتبه تحصيلات عالي برسند. بنابر اين سفارش اكيد ما اين است مراقب حال پدر و مادر خود باشيد و اگر هم احياناً خطايي از آنها در رابطه با خودتان مي بينيد اغماض كنيد و متقابلاً ملاطفت و محبت را در حق آنها فراموش نكنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.