مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22497 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

با توجه به تهاجم فرهنگي در ايران روز به روز عاطفه در درون خانواده كم رنگ مي شود، راه مبارزه با اين معضل چيست؟
بازگشت به دستورات انسان ساز اسلام كه برخي از آنها به طور فهرست بيان مي شود. 1- صله رحم: هر شخص مسلمان بايد قسمتي از وقت خود را همواره براي سركشي و ديدار از خانواده، پدر و مادر و بستگان خود قرار دهد، 2- كمك به حلّ مشكلات اقتصادي افراد خانواده، 3- كمك به حلّ مشكلات روحي و رواني افراد خانواده، 4- رعايت حقوق و احترام به والدين از طرف فرزندان، 5- فراهم آوردن زمينه هاي رشد و تربيت فرزندان از طرف والدين، 6- تقويت روحيه مشورت و همفكري در محيط خانواده، 7- محيط خانواده را از انواع مفاسد اخلاقي و اجتماعي دور نگاه داشتن مانند فيلم هاي ناسالم، ماهواره، روابط، نامشروع و...، 8- دقّت در منابع كسب و درآمد خانواده و دوري از درآمدهاي شبهه ناك.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.