مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22502 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

چگونه مي توان آشفتگي ها و تشويش خاطر را از ميان برد؟
وجود اندكي اختلاف از نظر سني بين زن و مرد در ازدواج امري مطلوب بوده (مثلاً دو تا پنج سال) و موجب آرامش بيشتر در خانواده است. البته نه اين كه امري الزامي باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.