مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22510 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

علل خود كم بيني چيست و چگونه آن را درمان نماييم؟
ين سؤال چندان كه بايد مفهوم نمي باشد، شايد منظورتان خودكم بيني باشد كه داراي علل مختلفي است: الف - عدم شناخت واقعي خويشتن. ب - احياناً ديگران را خيلي بزرگتر از آنچه كه هستند به حساب آوردن. ج - سوء ظن به ديگران و اينكه آنها مرا به حساب نمي آورند. د - ارتكاب خطائي را باعث شكست هميشگي دانستن. ه- نشست و برخاست با افرادي كه انسان را تحقير نموده و مورد استهزاء قرار مي دهند. بنابر اين اوّلاً سعي كنيد منصفانه نقاط قوت و ارزشهاي خود را بشناسيد و در ثاني چنين گمان نكنيد كه شما هرگز به پاي ديگران نمي رسيد. چه بسا در يك جهت شما از ديگران ضعيف تر باشيد ولي در ابعاد ديگر از او قوي تر باشيد و نيز به شما توصيه مي كنم كه چنين گمان و سوء ظنّي نداشته باشيد كه ديگران شما را هيچ انگاشته و اصلاً به حساب نمي آورند. خير چنين نيست و افراد منصف براي هر كس به ميزان شخصيتي كه دارد ارزش قائلند. اگر خطائي مرتكب شده ايد، نبايد باعث احساس حقارت و خودكم بيني شود. بلكه خطا را بايد جبران كرد. هيچ شكستي هميشگي نيست. خطا و شكست را براي خود تجربه اي قرار دهيد و بلكه از آن نردباني براي پيروزي هاي بعدي خود بسازيد. از افرادي كه احياناً شما را تحقير يا مسخره مي كنند حتي الامكان دوري كنيد و خود را در شرائطي قرار ندهيد كه به خودشان اجازه تحقير و دست انداختن شما را بدهند. انسان بايد اعتماد به نفس داشته باشد و در حد كمالات واقعي خود بر خود تكيه كند اگر شما بيان خوبي داريد اگر شما قلم توانائي داريد، اگر شما فكر رياضي، اقتصادي، و استعداد هنري داريد در همان حد بايد اعتماد به نفس داشته و خود را كمتر از آن احساس نكنيد و در نتيجه خجالت هاي بي مورد و انزوا را كنار بگذاريد. حيا و خجالت خصلت ارزشمندي است ولي نه در همه جا. انزواي از ديگران چيز خوبي نيست و مايه خسران آدمي است. يكي از رازهاي موفقيت در مردان بزرگ همين شناخت واقعي ارزشهاي خود و اعتماد به نفس بوده است. ضمناً مطالعه كتاب هاي زير براي شما سودمند است : 1- آيين زندگي،ديل كارنگي 2- قدرت تفكر،مورفي 3- پيروزي فكر 4- رمز پيروزي مردان بزرگ،جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.