مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22595 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چگونه مي توان معرفت خود را نسبت به خدا، ائمه(ع) و قرآن زياد نمود؟
به منظور ارتقاء سطح شناخت و معرفت و پاسخ دادن به سؤالات ذهني خود بايد مطالعه فرمائيد كه بهترين سيرمطالعاتي در كتب شهيد مطهري(ره) وجود دارد كه به اين منظور جزوه صراط انديشه تقديم مي گردد. به اميد موفقيت روزافزون شما جوانان پاك و سليم الفطرة.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.