مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22596 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

حب دنيا چه نشانه هايي دارد و چگونه ميتوان با آن مقابله كرد؟
اگر انسان حقيقت اين دنيا را درست بشناسد و واقعيت فنا پذير و گذراندن آن را با چشم دل بنگرد به خوبي درمي يابد كه اين جهان ابزاري بيش براي سير تكاملي نيست و حيات اصلي انسان زندگي جاويد اخروي مي باشد {A{/Bإِنَّ اَلدَّارَ اَلْآخِرَةَ لَهِيَ اَلْحَيَوانُ {w11-15w}{I29:64I}/}A} آن گاه ديگر چه جاي دل بستن بر اين تار لرزان عنكبو ت مي ماند؟ براي كاستن تعلق و وابستگي به دنيا اموري را بايد رعايت كرد: 1- پرهيز از آرزوهاي دور و دراز و سراب گونه، 2- پرهيز از شركت در مجالس پر زرق و برق، 3- ساده زيستي در زندگي خويش، 4- قرار دادن برنامه هاي عبادي در زندگي، 5- شركت در مجالس موعظه و منابر، 6- معاشرت با خانواده هاي با معنويت و غير مجذوب به دنيا، 7- شركت در تشيع جنازه ها و زيارت اهل قبور و فكر نمودن راجع به آنها به طوري كه موجب عبرت گردد. براي مطالعه اين منابع معرفي مي گردد: 1- معاد شناسي علامه طهراني 2- مبدا و معاد آيه الله جوادي آملي 3- اسرار عبادت آيه الله جوادي آملي 4- چهل حديث امام خميني(ره) 5- معاد شهيد دستغيب 6- معاد آيت الله مظاهري 7- علم اخلاق اسلامي دكتر مجتبوي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.