مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22600 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

با توجه به استقبال مردم از جشنهاي ولايت آيا نمي تواند نويد دهنده نزديكي فرج باشد؟
با توجه به پاره اي از رواياتي كه درباره علامات ظهور آن حضرت(عج) وارد شده است، اين اندازه از اقبال عمومي در رديف علايم ظهور و فرج نمي باشد. بجاست در اين باره رجوع كنيد به همان كتاب هايي كه در جواب سؤال 3 معرفي شده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.