مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22601 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چگونه مي توان با خدا و قرآن انس بيشتري پيدا كرد؟
افراد از جهت انس با قرآن در مراتب و حالات متفاوتي قرار دارند به طور كلي تلاوت قرآن، نگاه به قرآن، احترام به قرآن، وقت خاصي را براي قرآن قرار دادن، احياناً حفظ و يادداشت قرآن كريم، مطالعات قرآني در زمينه لغت و واژه و ادبيات و تاريخ و تفسير و علوم متنوع قرآني در اين جهت مفيد است. بزرگان مي گويند همين كه توجه داشته باشيم قرآن كلام خداست يك راهي به سوي خدا و انس با حق و رضاي الهي است. اگر شخص اهل تلاوت قرآن است خوب است گاه قرآن را نه به جهت فهميدن (كه كار خوب و لازم و به جايي است و بايد در اين جهت و راه نيز وقت بگذارد) بلكه به جهت رساندن حظ و بهره آن به قلب تلاوت نمايد و احياناً اگر دل احساسات خوب و خوشي نسبت به آيه خاصي پيدا نمود آن را تكرار كند تا اين كه حظ و بهره قلب به آن برسد. آشنايي و نزديكي بيشتر با خدا از راه هاي متعددي امكان پذير است؛ از جمله: الف) سير و مطالعه در جهان (آيات آفاقي و انفسي)؛ از ديدگاه عالم هر جزء عالم نشانه و آيتي از خداي حكيم است. به قول سعدي: {Sآفرينش همه تنبيه خداوند دل است # دل ندارد كه ندارد به خداوند اقرارS} {Sاين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود# هر كه فكرت نكند نقش بود بر ديوارS} ب ) مطالعات فلسفي و تأملات عقلاني، ج ) عرفان نظري و عملي و كشف و شهود باطني از طريق تصفيه نفس انجام رياضات شرعيه و پالاييدن دل از زنگار هواها و تعلقات دنياوي. د ) مطالعه و تدبر در متون ديني؛ مانند قرآن احاديث و دعاها كه عالي ترين و بهترين گنجينه هاي معرفت الهي هستند و راه هاي ارزشمند و بي نظيري در جهت شناخت و تقرب به حق تعالي به روي انسان مي گشايند. امتياز اين راه بر ديگر راه ها چند چيز است: 1) سهولت و دسترس پذيري، 2) فقدان خطا، 3) ايجاد انس و ارتباط بين فرد و خالق علاوه بر ثمره علمي و معرفتي.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.