مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22655 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در حالي كه در جامعه فعلي در امر ازدواج به مذهب و متانت توجه نمي شود چه بايد كرد؟
خواهر گرامي از اين كه با دقت تمام به پاسخ هاي كارشناسان اين مركز توجه نموده ايد و تلاش كرده ايد آن نكات را در زندگي خويش به كار بگيريد بسيار خوشحال و خرسنديم و اراده شما را در به اجرا گذاشتن آنها تحسين مي كنيم و توفيق روزافزون شما را از درگاه ايزدمنان خواستاريم و از اينكه وقار و متانت خود را تاكنون حفظ كرده ايد و بر آن اصرار و تأكيد داريد خوشحاليم زيرا كه سلامت روحي و رواني فردي و اجتماعي در گرو حفظ همين ارزشهاي اخلاقي ديني است. مطمئناً شما و ساير دختران و زنان متدين و متعهد و با عفت و متين، ثمره دنيوي و اخروي پاي بندي به اينگونه ارزشها را لمس كرده و خواهيد كرد. و نتيجه و ثمره مستقيم و غيرمستقيم آن را از نزديك مشاهده مي كنيد. چنين افرادي نيز در جامعه كم نيستند و نمي توان بعضي رفتارهاي افراد لاابالي و كم توجه كه در جامعه جلوه گري مي كنند ملاك واقعيات شمرد و اگر بر فرض افراد جامعه به اين موضوع (تقيد به به ارزشهاي اخلاقي و ديني) كم توجه شده اند نبايد باعث دلسردي ما شود كه نشده است و نكته سوم اينكه تجربه نشان داده و مي دهد كه جوانان هر چند در بعضي موارد دچار لغزش مي شوند ولي هنگام ازدواج براي انتخاب همسر و شريك زندگي خويش به دنبال بهترين ها مي گردند و دوست دارند با كسي ازدواج كنند كه از متانت و وقار بيشتري برخوردار باشند و به ارزشهاي اخلاقي توجه بيشتري مي كنند بنابراين نگراني در اين جهت چندان موردي ندارد. ضمن اينكه مي توان هنگام گزينش و انتخاب با فردي ازدواج كرد كه به اين عامل يعني تدين و متانت توجه كافي داشته باشد و در واقع از ملاك هاي اساسي و مهم و تعيين كننده دست برنداريم. و مطمئن باشيد در اين جهت موفق مي شويد و هيچ كس نمي تواند شما را به ازدواجي مجبور كند كه به اين امور كم توجه يا بي توجه باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.