مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22656 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

درس خواندن بعلت رقابت با دوستان گناه محسوب مي شود؟
رقابت اگر مثبت و سازنده باشد و عاملي براي پيشرفت و ترقي و جلوگيري از سستي و تنبلي باشد، امري مطلوب و نيكوست و اصلي است كه در جهان امروز در بين صاحبان فكر سليم و علما نيز پذيرفته است. البته اگر رقابت در اموري قابل قبول و مفيد مثل رقابت در درس خواندن و يا حفظ قرآن و يا پيشرفت در رشته اي تخصصي و به طور كلي پيشرفت در خوبي ها و كمالات باشد، چنانچه قرآن كريم مي فرمايد: {A{/Bسابِقُوا إِلي مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ {w1-5w}{I57:21I}/}A}؛{M از يكديگر براي رسيدن به مغفرت و بخشش الهي سبقت بگيريدM}»، {V(حديد، آيه 21)V}. ولي اگر منظور از رقابت، خارج كردن حريف و رقيب و حسادت ورزيدن نسبت به او باشد، به طوري كه خارج شدن او از گردونه رقابت و يا گرفتاري او، سبب خوشحالي گردد، اين صفت مذموم و ناپسندي است كه هم عقل و هم عرف و هم قرآن و روايات، آن را ناپسند مي شمرند. در رقابت صحيح، انسان به فكر پيشرفت خود مي باشد نه در انديشه عقب ماندن ديگران و دوست دارد علاوه بر ترقي و پيشرفت خودش ديگران نيز راه كمال را بپيمايند و به اهداف والا و شايسته خود برسند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.