مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22658 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

بعضي مواقع دلم مرا به كار خير و انجام آن راهنمايي مي كند، آيا موجب عفوگناهانم مي شود؟
الهاماتي كه به دل انسان مي شود و اموري كه در قلب انسان خطور مي كند، اگر امور خير و نيكي باشد، الهاماتي الهي و نعمتي خداوندي است و انسان بايد به خاطرش خداوند را شكر كند و سپاس گويد و اگر خداي ناخواسته امور بد و شر و ناپسندي بود، الهاماتي شيطاني است و بايد از آن برحذر بود و با ذكر الهي و توجه به خدا آن را محو نمود. در مورد انسان، «نيت» نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند و در روايات زيادي نيت خوب را مدح و نيت بد را سرزنش كرده اند و در روايت داريم كه: «نيت خير از خود كار خير بهتر و نيت بد از خود كار بد، بدتر است» چون نيت به منزله سرچشمه و پشتوانه براي اعمال است و اعمال انسان زاييده نيت اوست. حال اگر در دل انسان بيفتد كه كار خوبي انجام دهد و انسان مقدمات آن كار را فراهم نمود و سختي آن را تحمل كرد و آن كار را عليرغم موانع و مشكلات انجام داد، البته مورد قبول خداوند متعال است و خير دنيا و اجر آخرت را در بر دارد و باعث مغفرت گناهان و آمرزش آنها مي شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.