مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22660 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

براي بهبود يافتن وضعيت فرهنگي چگونه رفتار و برخورد كنيم؟
ر چند اين سؤال ابهام دارد و منظور حضرت عالي كاملاً روشن نيست ولي با توجه به سؤال قبلي شايد بتوان گفت منظورتان چگونگي رفتار در وضعيت فرهنگي موجود در جامعه و وظيفه فردي و اجتماعي، اخلاقي و شرعي يك جوان در چنين فضايي باشد كه در اين صورت مي توان گفت: به طور كلي در جامعه اي كه فساد در آن رايج شده، از نظر اسلام دو نوع وظيفه براي فرد مسلمان وجود دارد: وظايف فردي و وظايف اجتماعي. منظور از وظايف فردي كليه اقداماتي است كه فرد براي حفاظت خود از آلوده شدن به گناه انجام مي دهد اين اقدامات شامل: 1- آشنايي به اعمال و رفتاري كه از نظر احكام اسلامي گناه و معصيت شمرده مي شوند. كه ما در بخش اول به پاره اي از آنان اشاره كرديم، چه بسا جواناني كه به خاطر بي اطلاعي از گناه بودن عملي، مرتكب آن شده اند و آثار و پيامدهاي وضعي گناه در تمام عمر گريبان گير آنها بوده است. 2- مواظبت بر ترك گناه هر چند آن گناه كوچك باشد. زيرا ارتكاب گناهان صغيره خود زمينه ساز گناهان بزرگتر مي باشد. 3- در زمان مواجهه با گناه هميشه خداوند را در نظر داشته باشد و به عواقب و پيامدها و آثار سوء و خطرناك دنيوي و اخروي گناه فكر كند و بداند كه لذت گناه بسيار زودگذر و عواقب آن (مشكلات روحي و جسمي، رفتن آبرو، مجازات دنيوي و اخروي و...) پايدار و مانع از پيشرفت انسان به سوي كمال و سعادت مي باشد. 4- تقويت ايمان به خدا و توكل بر او و تمسك به تقواي الهي كه داراي آثار مثبتي است از قبيل: اشباع حس كمال گرايي، گرايش به ارزش هاي اخلاقي، برخورداري از لذّت هاي معنوي، هدفدار كردن حيات، جلوگيري از جرايم و مفاسد، آرامش روان و... 5- اهميت به نماز و انجام ساير عبادات، خصوصاً روزه كه در تقويت اراده انسان براي مقابله با گناه نقش زيادي داردو مداومت بر ذكر خداوند و تلاوت قرآن و تمسّك به اهل بيت(ع) زيرا موجب نوراني شدن دل و دور شدن افكار و وسوسه هاي شيطاني مي شود و انسان را در لغزش گاه هاي حساس ياري مي نمايد. 6- كنترل تمام اعضاء و جوارح و تسلّط بر آنان از حواس ظاهري گرفته تا حواس باطني.7- پر نمودن اوقات فراغت خود با كارهاي علمي، فرهنگي، مطالعه كتاب هاي مفيد، اشتغال به ورزش و تفريحات سالم و... علاوه بر وظايف فردي مسلمان براي مصون نگه داشتن خود از گناه، در مقابل محيط اجتماعي و جامعه اي كه در آن زندگي ميكند يك سري وظايفي دارد كه عبارتند از: 1- بسيج همگاني اصلي ترين راه مقابله با مفاسد اجتماعي: مسلّماً فردي كه خواهان پاكي و مصون ماندن از گناه مي باشد در صورتي موفق مي باشد كه علاوه بر انجام وظايف فردي براي دوري از گناه، يكسري اقدامات را انجام دهد تا محيطش نيز از گناه پاكيزه شود والا در محيط فاسد احتمال لغزش و ارتكاب گناه مي رود و از آنجا كه مفاسد بصورت گسترده وجود دارد و به واسطه تهاجم فرهنگي دشمنان شدّت بخشيده مي شود. براي مقابله با آن نيازمند بسيج همگاني مي باشد. همه بايد احساس مسؤوليت كنند و فريضه امر به معروف و نهي از منكر را در جامعه عملي سازند. 2- شركت كردن در جلسات مذهبي، نماز جمعه و جماعت و تشويق دوستان و آشنايان به شركت در اين مراسم. 3- ايجاد محيط گرم خانوادگي و برخورد صميمي و دوستانه و سازنده با جوانان باعث جلوگيري از جذب شدن افراد خانواده يا جوانان توسط دوستان ناباب و منحرف مي شود. 4- آگاه نمودن جوانان به پيامدهاي مخرب و نامطلوب فساد، و شناساندن معيارهاي صحيح انتخاب دوست، دوري از فرهنگ مبتذل غرب و پايبندي به فرهنگ خودي. 5- تشكيل ميزگردهاي بحث و انتقاد فرصت مطلوبي را فراهم مي كند تا ترديدهاي خلقي و نگراني هاي فكري زدوده شود و شيوه مناسبي براي حل معضلات فكري در اختيارشان مي گذارد. 6- ترويج ارزش هاي اسلامي از راه بحث و گفتگو، منطق و استدلال زيرا آنچه موجب مي شود كه انسان بتواند اميال خود را كنترل كند پذيرفتن يك سلسله ارزش هاي برتر است و علت بعثت انبياء هم همين بوده كه مردم نسبت به برخي از ارزش ها باور پيدا كنند تا بتوانند مانع از طغيان شهوات بشوند. يكي ديگر از راه هاي ترويج ارزش هاي اسلامي و مبارزه با فساد آن است كه با استفاده از آخرين دستاوردهاي تكنولوژي مدرن، ارزش هاي اسلامي خود را در مقابل هنرمندانه ترين فيلم ها، نمايش نامه ها، كتاب ها، رمان ها و در قالب ساير آثار هنري با استفاده از وسايل هنري و تبليغاتي عرضه كنيم و ديگران را تحت تأثير قرار دهيم. براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- جوانان در طوفان غرايز،همّت سهراب پور 2- تهاجم فرهنگي،استاد محمدتقي مصباح يزدي 3- انقلاب و ارزش ها،علي ذوعلم

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.