مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22666 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا با وجود انجام واجبات و مستحبات فشار جنسي و شهوت همچنان بالاست وچگونه خود را تا فراهم شدن ازدواج حفظ كنيم؟
قبل از اين كه راه هاي مبارزه با گناه را بيان كنيم، تذكر يك نكته لازم و ضروري است و آن اين كه غريزه جنسي يكي از خواص طبيعي انسان است و انساني كه از نظر جسمي و روحي سالم باشد داراي چنين كششي مي باشد و اين خود يكي از نعمت هاي خدادادي به بشر است. در نتيجه آن چه تا حدي مقدور است كنترل آن و استفاده صحيح و معقول از اين ميل است و اين كه انتظار داشته باشيم با رعايت نكات اخلاقي و عرفاني به كلي نسبت به اين مسأله بي احساس شويم، انتظاري واقع بينانه نيست. طبيعت اشخاص هم در سردي و گرمي مزاج و شدت غريزه جنسي متفاوت است و بر همين اساس مقايسه خود با ديگران نيز كار درستي نيست و ممكن است احياناً به يأس آدمي منجر گردد. با توجه به اين نكته مهم، راه اساسي حل اين مشكل براي جوان مجرد ازدواج است و با رعايت نكاتي هم كه ذكر خواهيم كرد مشكل به صورت قطعي و ريشه اي برطرف نخواهد شد. توكل به خداوند كريم كنيد و در راه ازدواج قدم برداريد و تا رسيدن به مقصود هم دست از كنترل خويش برنداريد و به وظيفه خود عمل كنيد. در اين راستا اگر خداي ناكرده گاهي مغلوب شيطان شديد خداوند براي چنين اشخاصي بخشنده و سريع الرضا است. سعي كنيد هيچ وقت تنها نباشيد و به هيچ وجه فكر گناهان جنسي را ننماييد، زيرا اين دو امر از مهمترين مقدمات ابتلاء به گناه و فوران شهوت مي باشند، انرژي خود را هم با ورزش هاي دسته جمعي و گاهي گرفتن روزه و رعايت غذاهايي كه به آن حساس هستيد كنترل نماييد. ما هم برايتان دعا مي كنيم. براي مبارزه با گناه وهواهاي نفساني رعايت چند نكته لازم است: الف) كوچك نشمردن هيچ گناهي هرچند به نظر صغيره باشد، ب ) عزم جدي و آهنين بر ترك معصيت و مراقبت جدي و دائمي نسبت به تمام افعال خود، ج ) شرط نمودن با خدا مبني بر ترك معصيت و هم چنين از او استعانت جستن، د ) هر گاه فكر گناه و وسوسه آن به ذهن آمد بلافاصله آن را از لوح ذهن خارج كردن و توجه خود رابه خدا و امور شريفه مشغول داشتن. جديت و موفقيت در اين امر پيروزي بزرگي است و در واقع دفع دشمن شيطان نفس از همان خاكريز اول است. قرآن مجيد در وصف پارسايان مي فرمايد: {A{/Bإِنَّ اَلَّذِينَ اِتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ اَلشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ {w1-12w}{I7:201I}/} A}؛ {Mپرهيزگاران چون گرفتار وسوسه شيطان شوند هماندم متذكر (ياد خدا) شده وبصيرت يابندM}»، {V(اعراف، آيه 201) V}، ه ) مطالعه و تفكر پيرامون عواقب سوء و وخيم گناه. در اين رابطه مطالعه كتب پيرامون معاد بسيار نافع و لازم است، و ) خود را همواره در محضر حق تعالي دانستن و او را به يقين در همه حال مراقب و بيناي به افعال خود نگريستن، ز ) توجه به چهره كريه و زشت واقعي سيئات، ح ) براي ترك معاصي لازم است دربسياري از موارد انسان از مكروهات و چه بسا از برخي مباحات نيز چشم پوشد تا او را به انجام زشتي ها نزديك نسازند، ط ) در حد ممكن دوري جستن از مكان ها و شرايطي كه آدمي را به گناه ترغيب مي نمايد، ي ) تقويت اراده، ك ) محاسبه نفس همه روزه و در صورت رخداد خطا خود را محاكمه و توبيخ نمودن و بلافاصله استغفار كردن، ل ) مطالعه پيرامون زندگي پارسايان و زاهدان و مطالعه كتب اخلاقي و ... . در رابطه با روابط با نامحرم تا آنجا كه به شكستن حريم احكام الهي منجر نشود اشكالي ندارد بنابراين گفتگو، نگاه هاي متعارف بدون ريبه اشكالي ندارد. روشن است كه هر فرد خود بهتر مي تواند تشخيص دهد كه كجا از مرز فراتر رفته است. {A{/Bبَلِ اَلْإِنْسانُ عَلي نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ{w1-5w}{I75:14I}/} A}؛ {Mآدمي بر نفس خود آگاه و بيناست M}»، {V(سوره قيامت ، آيه 14)V}

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.