مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22715 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا مي توان با كنار نگذاشتن ارزشهاي اسلامي و انساني در علم و صنعت پيشرفت كرد؟
چنانكه ارزشهاي انساني و اسلامي تضادي با صنعت و نكنيك داشتند ممكن بود سؤال شود كه چگونه با وجود اين رازشها مي توان به صنعت دست يافت، ولي اعتقاد به ارزشهاي اسلامي و انساني مستلزم اين است كه انسان خويشتن را به فضايل و كمالات انساني آراسته كرد، خويشتن را از اخلاق زشت تزكيه نمايد. انسان براي پرستش خداوند در اين جهان آمده، تا از رهگذر انجام وظايف عبوديت به كمال مطلوب، كه قرب به خدا است، نايل گردد. بديهي است كه لازمه اين امر اين نيست كه انسان از علم و صنعت بهره نبرد; بلكه علم و تكنيك، خود مي تواند وسيله اي براي نيل به اين هدف باشد.
آري كساني كه از اسلام اين برداشت را دارند كه بايد از زندگي مادي فاصله گرفت و به هيچ يك از نعمتهاي دنيوي توجه نكرد و همواره مشغول به عبادت بود و به طور كلي زهد در دنيا را اين گونه تفسير مي كنند، زمينه اي براي آن شبهه وجود خواهد داشت; اما براساس برداشت صحيح از اسلام و تعاليم حيات بخش آن كه اسلام ديني جامه و كامل است، دستورات آن تمام ابعاد زندگي را شامل مي شود و همان گونه كه براي زندگي آن جهان تكاليف و وظايفي قرار داده، براي اين جهان نيز احكام و دستورات حيات بخشي

ـ1226ـ
E
مقرر فرموده است، استفاده از علم و صنعت، نه تنها ممنوع و مذموم نيست اً بلكه مورد تاكيد نيز هست; چرا كه اساساً اسلام، دين علم و دانش است و اينكه مسلمانها از كاروان تمدن و صنعت عقب مانده اند، نه به خاطر اعتقاد ديني آنان، بلكه به دليل عمل نكردن به تعاليم اسلام است. همچنانكه پيشرفت علمي و صنعتي غرب به اين دليل نبوده است كه از اسلام فاصله گرفتند و به مسيحيت گرايش پيدا كردند. چرا كه كليساي مسيحيت در صول چند قرن]قرون وسطي[با علم و پيشرفتهاي علمي مخالفت مي كرد.
اميد است كه انقلاب اسلامي ايران بتواند حقيقت اسلام را، آنچنانكه هست، به دنيا معرفي كند و با پيشرفت گسترده علم و تكنيك در ايران اسلامي كشورما به عنوان الگويي از يك كشور اسلامي معرفي شود و از اين رهگذر مسلمانان و همه ملل جهان ره متوجه اسلام سازد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1227ـ
E

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.