مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22723 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

1-چرا براي استجابت دعا معصومين (ع) را واسطه قرار مي دهيم؟
ج1) توسل به افراد صالح خصوصاً پيامبران واولياء، اظهار علاقه به عزيزان خدا وذوات محترمي است كه خداوند مودت آنها را برما واجب كرده است . آنجا كه فرموده : « قُل لا أسئَلَكم عليهِ أجراً الاالموَدَه في القربي» (1) بگو از شما پاداشي نمي طلبم ، جز دوستي درباره بستگان من.
توسل به چنين افرادي در روح و روان ما ، دگرگوني ايجاد مي كند وسبب مي شود كه انسان به آنچه كه آنان به آن احترام مي گذارند، احترام بگذارد ، حلال وحرام آنان را حلال وحرام بشمارد وسرانجام كاري كند كه از جهتي شبيه آنان گردد.
باتوجه به اينكه ابراز علاقه به عزيز خدا خود مايه ي قرب به تكامل روحي وشايستگي روحي است ودر عين حال ، توسل به او مايه ي تجانس اخلاقي وعملي افراد مي گردد از اين جهت دعاي او مستجاب مي شود.
بابررسي آيات قرآن واحاديث اسلامي روشن مي شود كه شريعت مقدس اسلام ، پيروان خود را به چنين عملي دعوت كرده واز نظر مسلمانان يك امر مفيد وسودمند مي باشد. درميان آيات قرآن آيه زير به روشني ما را به تحصيل « وسيله» به پيشگاه خداوند دعوت مي نمايد، آنجا كه مي فرمايد:« اي افراد باايمان (از مخالفت باخدا) بپرهيزيد وبه سوي او وسيله تحصيل نماييد ودرراه خدا جهاد كنيد ، تا رستگار شويد.»2
آگاهي از مفاد آيه ،درگرو بررسي دو مطلب است:
1- معناي « وسيله»درلغت عرب چيست؟
2- آيا توسل به انبياء واولياء مصداق «وسيله» هست يا نه؟
پاسخ
« وسيله » درلغت عرب به معني «مايتوسل به» آمده است يعني به همان معنايي كه در زبان فارسي نيز به آن « وسيله » مي گويند. فرهنگ نويسان لغت عرب به اين حقيقت تصريح كرده اند.
اما درپاسخ به سؤال دوم بايد گفت : اميرالمؤمنين علي (ع) دريكي از سخنان خود درباره ي وسيله اي كه مؤمن بايد به آن تقرب جويد ، چنين مي فرمايد: « برترين وسايلي كه متوسلان به وسيله آن به خداي سبحان تقرب مي جويند، امور زير است:
ايمان به خداي يگانه وپيامبر او وجهاد در راه خدا كه سبب انتشار وسربلندي اسلام است . اقرار به يگانگي خدا با گفتن « لااله الا الله» كه براي بندگان فطري است، برپا داشتن نماز كه ركن دين مي باشد ، اداي زكات كه فريضه الهي است ، روزه ماه رمضان كه سپري است از آتش، حج خانه خدا وعمره آن ، كه اين دو پريشاني وفقر را مي برد وگناه را پاك مي سازند ، صله ي رحم كه مايه ي افزايش مال وعمر است . صدقه ي آشكار كه از مرگ بد ، جلوگيري مي نمايد وكارهاي نيك كه انسان را از ابتلا ذلت وخواري ، باز مي دارد . » (3)
اكنون بايد ثابت كنيم كه توسل به عزيزان درگاه الهي ، يكي از سنن اسلامي است كه مي تواند ، بسان فرائض ومستحبات ، مايه ي قرب معنوي ونيل به رضاي حق وبالاخره موجب سعادت وخوشبختي گردد. اين مطلب را از طريق زير مي توان ثابت نمود:
شكي نيست كه انجام فرائض يكي از طرق و وسايل نافذ است كه به انسان تقرب مي بخشد و او را به خدا نزديك مي سازد و به اين حقيقت امام علي (ع) درخطبه ي خود تصريح كرده است . يكي از فرائض الهي به نص قرآن مجيد « مودت قربي»و« موالات و دوستي خاندان رسالت» است كه آن را به صورت ظاهر اجر رسالت قرار داده است ، آنجا كه فرموده است : «بگو :من براي ابلاغ رسالت خود از شما مزدي نمي طلبم جز مودت و دوستي نزديكانم » (4) احاديث متواتر واتفاق معظم مفسران اسلامي گواهي مي دهند كه مقصود از « مودت في القربي» دوستي خاندان رسالت است، مودتي كه پل سعادت ومايه ي تكامل و وسيله ي تجانس وتشابه ميان انسان وخاندان پيامبر (ص) مي باشد . بنابراين « مودت قربي » يكي از فرائض الهي است كه خداوند در قرآن مجيد به آن دستور داده است. قرآن دريكي از آيات ، مودت خاندان رسالت را يكي از طرقي خوانده است كه انسان را به رضاي خدا رهبري مي كند. آنجا كه فرموده است: « بگو من براي رسالت خود از شما اجر وپاداشي نمي خواهم مگر آن كس كه به سوي پروردگار خود راهي اتخاذ كند.» (5)
درجايي ديگر نيز قرآن مي فرمايد: « بگو اجري را كه از شما خواسته ام به نفع شما است واجر واقعي من برخدا است .» (6)
ناگفته پيداست ، نفع چنين مودت كه سازنده وداراي چنين نتايج درخشاني است صد درصد به خود ما برمي گردد.
روي اين اساس مودت در قربي مي تواند يكي از وسايلي باشد كه خدا در قرآن ما را به آن دعوت كرده است واگر ما به چنين وسيله اي متمسك شويم كاري منطبق بر موازين قرآن انجام داده ايم. علاوه بر مطالب بيان شده از مراجعه به سيره ي مسلمانان صدر اسلام روشن مي گردد كه توسل به صالحان وپاكدامنان درنظر آنان يكي از مصاديق افراد « وسيله» بوده است كه خداوند به آن امر فرموده است واين مطلب به ضميمه ي احاديثي كه از خاندان رسالت رسيده است مي تواند بيانگر نظر مسلمانان جهان ( منهاي وهابيان) باشد. (7)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.