مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22772 دوشنبه 6 آبان 1398 آمار بازدید:527

آيا زيارت امام رضا (ع) مي تواند حج فقرا باشد
حج به معناي زيارت خانه خدا با اعمالمخصوص عمره و حج تمتع كه در آيه و له عليالناس حج البيت بيان شده مشروط است بهاستطاعت ((من استطاع اليه سبيلا; يعني، قدرتمالي و باز بودن راه)) و اگر كسي فقير بود آن حج براياو واجب نيست; چنين شخصي كه نميتواند بهحج برود اگر بخواهد فيوضات و بركات خانه خدا رادر جاي ديگر پيدا كند در حرم اهل بيت مثل حرمحضرت رضا(ع) ميتواند بيابد، بدين جهت گفتهاندزيارت آن حضرت حج فقرا است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.