مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22861 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

سحر و جادو چه حكمي دارد و آيا دعاهاي معصومين ( عليهم السلام ) گونه اي سحر است ؟
سحر و جادو به هر گونه صورت گيرد ، حرام است ، هر چند از گذر دعا نويسي باشد . دعاهايي كه از پيامبران و امامان ( عليهم السلام ) رسيده است ، سحر نيست ، بلكه دعاهايي براي رفع شرور و زيان هاست . همان گونه كه ممكن است سحر مانند ديگر علل و اسباب طبيعي داراي تأثيري واقعي باشد ، باطل كردن آن نيز داراي تأثير است و اين با قدرت خداوند ناسازگار نيست . به هر حال ، در مواردي كه انسان به جايي دسترسي ندارد و شرّي در كمين اوست ، دعا بسيار مؤثّر است و شايسته است كه انسان همواره و در همه حال ، خدا را بخواند و از او بخواهد كه رويدادهاي تلخ و بلاها و شرور را از او دور فرمايد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.