مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22862 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا سحر و جادو واقعيّت دارد ؟ قدرت خداوند در برابر آن چقدر است و آيا مي توان با قرآن يا دعا سحر و جادو را از ميان برد ؟
سحر و جادو انواعي دارد : برخي گونه اي چشم بندي است كه به وسيله آن در بينايي افراد تصرّف مي كنند؛ چنان كه قرآن مجيد درباره ساحران فرعون مي فرمايد : « سحروا أتعين النّاس؛ چشمان مردم را سحر كردند . » و برخي داراي تأثيري واقعي است؛ چنان كه قرآن مجيد درباره اين گونه سحر مي فرمايد : « و ما هم بضارّين أحد الّا بإذن اللَّه؛ و آنان به وسيله سحر جز به اذن خدا به كسي زيان نمي رسانند » . از اين آيه دريافته مي شود كه سحر مي تواند با اذن {P - سوره اعراف ، آيه 116 . P}
{P - سوره بقره ، آيه 120 . P}
خدا به افراد زيان برساند و مانند ديگر علل و عوامل طبيعي مستقلّانه داراي اثر نيست و چنانچه خدا نخواهد ، تأثيرش از ميان خواهد رفت .
در اين جا توضيح چند نكته لازم است : نخست اين كه جهان مادّي ، جهان علل و اسباب طبيعي است و خداوند مشيّتش بر اين تعلّق گرفته است كه اسباب در جهان مؤثّر باشند و انسان نيز به وسيله كارهاي خويش آزمايش شود . از اين رو ، با اين كه خداوند تواناست ، انسان را از كارهايش باز نمي دارد تا افراد فرمانبردار و نافرمان از يكديگر باز شناخته شوند و استعدادها به فعليّت رسد . پس ، سحر و جادو حرام است و خداوند به انجامش راضي نيست ، ولي ساحران را جز در پاره اي موارد از كار خويش باز نمي دارد .
نكته ديگر اين كه آيات قرآن و دعاها نيز داراي ويژگيهايي هستند كه در دفع سحر و جادو مؤثرند ، ولي بايد توجّه داشت كه تمام كساني كه به دعا نويسي مانند آن مشهورند ، شايسته اطمينان نيستند ، بلكه بايد درباره آنان تحقيق كرد .
نكته ديگر اين كه انسان نبايد پديده ها را بر اساس سحر و جادو تفسير كند و اگر مثلاً در خانواده اي مشكلاتي پديد مي آيد ، آنها را معلول سحر و جادو بداند؛ زيرا اين كارها از هر كسي ساخته نيست و بسياري كسان ، كه مدّعي سحر و جادونند ، دروغگويند . بنابر اين ، بايد امور را به خدا واگذارد و از شرّ همه چيز به او پناه برد و با توكّل به دفع عوامل زيان بخش پرداخت . در اين راه ، خواندن سوره هاي « قل يا أيّها الكافرون » ، « قل هو اللَّه أحد » ، « قل أعوذ بربّ الفلق » و « قل أعوذ بربّ النّاس » كار ساز و كار افزا مي تواند بود .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.